thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm
thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

Quy định sử dụng

Quy định chung khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại vutaweb.vn

 1. Người sử dụng (bên mua) phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi (bên cung cấp) trong việc sử dụng WebSite của mình trên server vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:
  1. Không dùng server vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam,... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website của mình.
  2. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
   1. Dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, xuyên tạc, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
   2. Dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
  3. Người sử dụng không được tự ý thay đổi, sữa chữa cấu hình, ….của Dịch vụ khi chưa thông báo với Bên cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu sự thay đổi này ảnh hưởng đến chất lượng Dịch vụ vutaweb.vn cung cấp.
  4. Trong khi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn và an toàn cho server, chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu của người sử dụng lưu trữ tại máy chủ trong trường hợp hệ thống server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp, các hacker hoặc do các sự cố bất khả kháng: thiên tai, hoả hoạn, hệ thống máy chủ hỏng vật lý phần cứng.
  5. Chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ mà không cần thông báo trước vì lý do vi phạm từ phía người sử dụng ở các mục đã nêu trên.
  6. Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng phải có văn bản đề nghị giải quyết và các chứng từ đi kèm. Nếu người sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp, vutaweb.vn  tiếp tục cung cấp dịch vụ cho KH và sẽ được duy trì và áp dụng theo các điều khoản trên hợp đồng mới.

Ngày xuất bản: 03-05-2018

Chia sẻ:

©2017 Bản quyền thuộc về VUTAWEB.VN - Một sản phẩm của VUTATECH TECHNOLOGY.
Nền tảng website bán hàng được sử dụng nhiều nhất Việt nam.