thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm
thiết kế website, thiết kế web, thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp, thiết kế web bán hàng, thiết kế wed, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web khách sạn, thiết kế web mỹ phẩm

Chính sách – Điều khoản

 Chính sách

 1. Giữ bí mật các thông tin, dữ liệu của khách hàng,trừ khi có sự đồng ý công bố từ phía khách hàng.
 2. Cung cấp dịch vụ theo đúng Hợp đồng và bảo đảm chất lượng dịch vụ theo đúng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
 3. Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng sau khi khách hàng thanh toán hết chí phí theo hợp đồng.
 4. Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.
 5. Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành.
 6. Tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền. Thực hiện công việc theo đúng nội dung, thời hạn quy định.
 7. Người phụ trách Hợp đồng sẽ có quyền đại diện Vutaweb.vn trong mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai Hợp đồng. Nếu chúng tôi thay người phụ trách thì cần có thông báo gửi bằng văn bản cho khách hàng trước 7 ngày kể từ ngày định thay đổi.
 8. Với những khách hàng sử dụng dịch vụ “thiết kế website đặc biệt” chúng tôi thiết kế giao diện riêng, bản quyền giao diện thuộc về quý khách hàng.

 Điều khoản

 1. Thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
 2. Cung cấp thông tin phục vụ việc seo tối ưu hóa website, bản mãu website theo yêu cầu của VutaWeb.vn và mọi  thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm với những thông tin đưa ra.
 3. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của Vutaweb.vn
 4. Không được tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), title, meta … trong thời gian thực hiện Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của Vutaweb.vn. Nếu khách hàng vi phạm điều này, Vutaweb.vn sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán phí dịch vụ hàng tháng như tháng liền trước đó trong thời gian Vutaweb.vn khắc phục sự cố do lỗi khách hàng.
 5. Không ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ SEO với đơn vị, tổ chức khác trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực.
 6. Không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của Google quy định với website:
  • Không dùng quá 2 tên miền cho một code website với nội dung trùng nhau.
  • Không dùng bất kỳ biện pháp tối ưu mũ đen nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng.
  • Không dùng pop up khi khách vào website.
  • Không dùng thẻ refresh để chuyển người truy cập website sang website khác.
  • Không chứa nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.
  • Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.
 7. Tuân theo những khuyến cáo cập nhật nhất của Google do VUTAWEB cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.
 8. Người phụ trách trực tiếp là đầu mối thông tin triển khai tối ưu của Bên khách hàng. Người phụ trách sẽ có quyền đại diện Bên khách hàng trong mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai sử dụng dịch vụ seo này. Nếu Bên khách hàng thay người phụ trách thì cần có thông báo bằng văn bản đến văn phòng Bên Vutaweb.vn trước 7 ngày.
 9. Ghi nhận và email cho Vutaweb.vn khi một trong các từ khóa bị ra ngoài Top cam kết của Google.
 10. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của Bên khách hàng.
 11. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.
 12. Thông báo cho Vutaweb.vn về sự thay đổi tên, địa chỉ, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, số tài khoản, thời gian ngừng dịch vụ (nếu có) trước ít nhất trước 15 (mười lăm) ngày làm việc.
 13. Đảm bảo người đại diện ký hợp đồng này là người có quyền hoặc đã được ủy quyền của phía khách hàng để ký hợp đồng, chứng từ.
 14. Có trách nhiệm ký xác nhận biên bản nghiệm thu hoặc bản ghi nhớ công việc khi Vutaweb.vn hoàn tất các công việc.
 15. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Vutaweb.vn có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản này sẽ được ghi lại chi tiết tại hợp đồng sử dụng các dịch vụ của Vutaweb.vn

Ngày xuất bản: 03-05-2018

Chia sẻ:

©2017 Bản quyền thuộc về VUTAWEB.VN - Một sản phẩm của VUTATECH TECHNOLOGY.
Nền tảng website bán hàng được sử dụng nhiều nhất Việt nam.